מדיניות פרטיות Simmbitech בע"מ

1 .בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש באתר, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע הינו סטטיסטי, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן עושה שימוש באתר.

2 .החברה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה–IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת.

3 .בעת הרישום לאתר יתכן ותתבקש להזין פרטים אישיים שונים, דרכי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית להזין מידע זה אולם החברה תהא רשאית להתנות קבלת שירותים שונים ברישום זה. המידע ייאסף במאגר הלקוחות של החברה. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת לאפשר את שימושך באתר או בתוכנת Simm.BI ,לשנות לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

4 .בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל, הנך מביע את הסכמתך כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך, להעניק לך תמיכה ושירות, לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר, למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר ולשם משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך) בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה (באמצעות הדואר האלקטרוני. באם אינך חפץ לקבל הודעות דואר אלקטרוני שיווקי כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני Info@simmbi.tech ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

5 .החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי שאין לה זיקה קניינית אליו. אלא אם כן נקבל את הסכמתך או מטעמים משפטיים הכוללים: ציות לדין החל, לתקנה, להליך משפטי או לבקשה ממשלתית הניתנת לאכיפה, אכיפת תנאי שימוש חלים, לרבות חקירת האפשרות שבוצעו הפרות, זיהוי מניעת או טיפול בכל צורה אחרת בנושאי תרמית, בסוגיות אבטחה או בבעיות טכניות, הגנה בפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה, של המשתמשים שלנו או של הציבור, ככל שהחוק דורש או מתיר זאת, מקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתצריך את חשיפת פרטיך.

6 .אנו מספקים פרטים אישיים לגופים המסונפים לנו או לעסקים או לאנשים אחרים שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו אותו עבורנו, לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו ועם כל דרישות הסודיות והאבטחה הקיימות.

7 .אנו עשויים לשתף מידע שצברנו אשר אינו מאפשר זיהוי אישי עם כלל הציבור או עם שותפים שלנו – כגון בעלי אתרים, מפרסמים או אתרים קשורים. לדוגמה, אנו עשויים לשתף מידע באופן ציבורי כדי להראות את מגמות השימוש הכלליות בשירותים שלנו.

8 .בעת מתן שירות ו/או תמיכה טכנית אנו עשויים להיכנס למערכת שלך באמצעות סיסמה ייעודית על מנת לסייע לך בפנייתך. במידה וברצונך למנוע זאת ביכולתך להגדיר סיסמה ייחודית שתמנע כניסה של נציגי החברה ללא קבלת הסיסמה ממך.

9 .החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

10 .על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981( להלן: "חוק הגנת הפרטיות"( כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות ל חברה בכתובת הדואר האלקטרוני Info@simmbi.tech. אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

11 .מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת כדי לשקף את השינויים בשירותים שלנו ואת משוב הלקוחות. אנו נפרסם שינויים במדיניות הפרטיות בדף זה, ובמידה שהשינויים יהיו משמעותיים, נפרסם הודעה בולטת יותר) לרבות התראת דוא"ל בנושא שינויים במדיניות הפרטיות, עבור שירותים מסוימים (מומלץ לבדוק מדי פעם הצהרה זו, כדי להתעדכן ולדעת כיצד קליק. בי. טכנולוגיות בע"מ דואגת להגן על המידע שלך.